Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09B1A pafta 1180 adaya ilişkin plan notu ilavesine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 tarih ve 26 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2019 tarih 235 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 21.03.2019 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız