Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09B4D pafta 125 ada 15 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 12.11.2018 tarih ve 284 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.12.2018 tarih 3104 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 17.01.2019 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız