Bursa İli, Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi'nde, H22A09A3D pafta, 176 ada 4 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Gemlik Belediye Meclisi'nin 09.08.2021 tarih ve 109 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.11.2021 tarih 1923 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 26.01.2022 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 26.01.2022-24.02.2022 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız