Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye ve Eşrefdinçer Mahalleleri H22A09A/2C-3B-3C, H22A09B/4A-4D paftalar Muhtelif Ada Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 16.11.2015 tarih ve 259 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.12.2015 tarih ve 2370 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 26.01.2016 Salı gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız