Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye ve Eşrefdinçer Mahalleleri H22A09A/2C-3B ve H22A09B/4A-4D paftalar muhtelif ada ve parsellerde imar hatlarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 18.07.2016 tarih ve 136 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.09.2016 tarih 1811 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 17.10.2016 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız