Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye ve Osmaniye Mahallesi H22A09A4D-H22A09A4B pafta, 552-592-627 ada muhtelif parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 09.04.2018 tarih ve 125 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.05.2018 tarih 1343 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 25.06.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız