Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi, 1301 ada 1 ve 2 Parsellere Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 06.03.2017 tarih ve 77 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.04.2017 tarih 934 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 30.05.2017 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız