Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 1328-1329-1333 Adalar Muhtelif Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 07.11.2016 tarih ve 233 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.12.2016 tarih 2659 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 30.01.2017 pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız