Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi 1328 ada 1 parsel ve 1329 ada 3 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarih ve 32 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarih 731 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 29.06.2021 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 29.06.2021-28.07.2021 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız