Bursa İli Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 186 ada 5 ve 7 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 14.11.2017 tarih ve 373 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.11.2017 tarih ve 3533 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 14.12.2017 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız