Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 953 ada 15 ve 458 ada 1 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planı Sayısallaştırma ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 12.02.2019 tarih ve 45 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.06.2019 tarih 760 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 06.08.2019 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız