Bursa İli Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi Gemsaz Mevkii 568 ada 28 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 11.05.2015 tarih ve 134 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.06.2015 tarih ve 1201 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 15.07.2015 Çarşamba gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.