Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A08C2B-C-D/H22A09D1A-D paftalar 562 ada 261 parsel, 1325-1, 1328-1, 1331-1 Ada ve Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 07.09.2015 tarih ve 220 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 02.10.2015 tarih ve 1815 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 10.11.2015 Salı gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız