Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A08D4A pafta 616 ada 87 parsel ve 489 ada 12 parsel Bağlantı Yolu ve Viyadük Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 09.05.2016 tarih ve 100 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.10.2016 tarih 2070 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.11.2016 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız