Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1 pafta 201 ada 5-10-11 parsel nolu taşınmazlara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 12.04.2016 tarih ve 74 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.04.2016 tarih 916 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 17.05.2016 Salı gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız