Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1A pafta 201 ada 5-10-11 parsellere ait 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 14.12.2015 tarih ve 279 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.01.2016 tarihli kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 09.02.2016 Salı gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.