Bursa İli Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1B pafta 185, 201, 840, 843, 844 Ada Muhtelif Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 13.07.2017 tarih ve 234 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2017 tarih ve 2458 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 22.08.2017 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız