Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1B pafta 185 ada 121 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.08.2016 tarih ve 158 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.09.2016 tarih 1980 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 17.10.2016 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız