Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi Sanayi ve Depolama Alanı H22A08D3B-H22A08C4A pafta 1210 ada 4 ve 9 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 09.12.2015 tarih ve 269 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.01.2016 tarih 40 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 19.02.2016 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız