Bursa İli, Gemlik İlçesi Kayhan Mahallesi H22A09A4A pafta, 965 ada 69, 70, 105, 107 nolu Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 19.09.2017 tarih ve 300 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.10.2017 tarih 3099 sayılı kararı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.08.2018 tarih 8059 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 07.09.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız