Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Sınırları İçinde, Şuyulandırma Sınırı ve Etki Alanı Olarak Belirlenen Alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 12.12.2016 tarih ve 260 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.10.2017 tarih 38 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 28.02.2017 salı gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız