Bursa İli Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Sınırları içinde, Şuyulandırma Sınırı ve Etki Alanı Olarak Belirlenen Alanda 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına gelen İtirazların Değerlendirilmesi Kapsamın Muhtelif Parsellerde ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.01.2018 tarih ve 21 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.01.2018 tarih ve 218 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 01.03.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız