Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A03C4A pafta 343 ada 10-11-12-15 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 12.06.2015 tarih ve 152 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.07.2015 tarih ve 1407 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 17.09.2015 Perşembe gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.