Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A13D1C pafta 226 ada 4 parselin kuzeydoğusundaki kadastro harici alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 12.06.2015 tarih ve 150 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.07.2015 tarih ve 1407 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 17.09.2015 Perşembe gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.