Bursa İli, Gemlik ilçesi, Kurşunlu 2 Nolu Bölgeye İlişkin Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarih ve 67 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.09.2021 tarih 1455 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 05.11.2021 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 05.11.2021-04.12.2021 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız