Bursa İli Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi 2715 parsel ile 506 nolu parselin Batı Kesiminde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 03.05.2017 tarih ve 136 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 1688 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 28.07.2017 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Plan - 1'i indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Plan - 2'yi indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız