Bursa İli, Gemlik İlçesi Muhtelif Alanlarda Trafo Yerleri Belirlenmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri Gemlik Belediye Meclisi’nin 12.04.2016 tarih ve 80 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.05.2016 tarih 1008 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 15.06.2016 Çarşamba gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.
Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için alttaki linkler tıklayınız

2016_80_PD_ASKI_1.pdf


2016_80_PD_ASKI_2.pdf


2016_80_PD_ASKI_3.pdf


2016_80_PD_ASKI_4.pdf


2016_80_PD_ASKI_5.pdf


2016_80_PD_ASKI_6.pdf


2016_80_PD_ASKI_7.pdf


2016_80_PD_ASKI_8.pdf


2016_80_PD_ASKI_9.pdf


2016_80_PD_ASKI_10.pdf


2016_80_PD_ASKI_11.pdf