Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1796 adaya ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 12.02.2019 tarih ve 50 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2021 tarih 374 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 12.04.2021 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 12.04.2021-11.05.2021 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız