Bursa İli, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi H22A09A1D pafta 904 Ada 3 parsel ve 904-905 Adalar Arası Park Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 16.11.2015 tarih ve 261 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.11.2015 tarih ve 2265 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 26.01.2016 Salı gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız