Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A3A pafta 708-709 Adalar Muhtelif Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 06.07.2015 tarih ve 177 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.09.2015 tarih ve 1640 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 10.11.2015 Salı gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız