Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A3B pafta 1087 ada 3-4-8-9 nolu parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 02.09.2015 tarih ve 202 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.10.2015 tarih ve 1899 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 27.11.2015 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız