Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A3C, H22A09B4D, H22A09A4B paftalar 631 ada 411 parsel, 1172 ada 5 parsel, 426 ada 18, 45, 47 parsellerde Trafo Alanı belirlenmesi hakkında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 12.02.2019 tarih ve 51 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.05.2019 tarih 570 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 10.06.2019 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Askı 1 - Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
Askı 2 - Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
Askı 3 - Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız