Bursa İli Gemlik İlçesi sınırları içerisindeki aşağıdaki listede belirtilen imar planlarına plan hükmü eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Gemlik Belediye Meclisi’ nin 09.10.2017 tarih ve 324 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.11.2017 tarih 3332 sayılı kararı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nun 30.03.2018 tarih 7759, 7760, 7761 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 25.04.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmış ve 25.05.2018 tarih 17:00 itibariyle askıdan indirilmiştir.

Plan adı

Plan İşlem Numarası

Umurbey Mahallesi Söğütpınar Yerleşim Yeri H22A09D2A, H22A09D2B, H22A09D2D Paftalar Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı,

UIP-23116,1

Hisar Mahallesi Tersanebaşı Tepesi H22A09D1B Pafta Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı,

UIP-23117,1

KİOS, 1/1000 Ölçekli Gemlik Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ait

UIP-11644,4Planı(Hisar) indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu(Hisar) indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Planı(kios) indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu(kios) indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Planı(UMURBEY) indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu(UMURBEY) indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız