Bursa İli, Gemlik İlçesi, tapu kayıtlarında Hamidiye Mahallesi 147 Ada 6 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarih ve 100 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.10.2020 tarih 1479 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Plan değer artışı değerlendirilmesine tabi tutulmuştur. Kıymet takdir komisyonunun belirleyeceği kesin değer artış rakamı dikkate alınacaktır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 25.01.2021 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 25.01.2021-23.02.2021 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız