Bursa İli, Gemlik İlçesi, tapu kayıtlarında Hisar Mahallesi sınırları içinde kalan 186 ada 2 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 06.07.2020 tarih ve 75 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.09.2020 tarih 1257 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 09.11.2020 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız