Bursa İli, Gemlik İlçesi, tapu kayıtlarında Umurbey Mahallesi sınırları içinde kalan 142 Ada 3, 4, 5 Parseller İle 143 ada 1, 3 Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarih ve 36 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.10.2020 tarih 1479 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 23.11.2020 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız