Bursa İli, Gemlik İlçesi, tapuda Osmaniye Mahallesi sınırları içinde kalan Antik Taş Ocağı ve Nekropol Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Gemlik Belediye Meclisi’nin 07.10.2019 tarih ve 221 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.12.219 tarih 2182 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.10.2020 tarih 9920 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 16.11.2020 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız