Bursa İli, Gemlik İlçesi, tapuda Umurbey Mahallesi sınırları içinde kalan 1814 ada 1, 2, 3, 27, 28, 29 parseller, 1816 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parseller, 1859 ada 8, 13, 14, 15, 16 parsellere ait İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.01.2020 tarih ve 7 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.02.2020 tarih 386 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.07.2020 tarih 9657 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 30.09.2020 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız