Bursa İli, Gemlik İlçesi, tapuda Yeni Mahalle sınırları içinde kalan 1421 ve 1422 adaların güneyine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 09.12.2019 tarih ve 272 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23.07.2020 tarih 998 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 28.08.2020 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.


Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız