Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09/B4C,C2A,C1B paftalar 164 ada 9 parsele ve 10 metrelik Yolun Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.12.2018 tarih ve 299 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2019 tarih 346 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 18.03.2019 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız