Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1A-H22A09C1A paftalar 157 ada 2 parsele ait Umurbey Bursa 1/1000 ölçekli Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 13.07.2016 tarih ve 131 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.09.2016 tarih 1811 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 17.10.2016 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız