Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1C pafta 411 nolu parsele ait 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarih ve 152 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2018 tarih 1630 sayılı kararı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.10.2018 tarih 8218 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 19.11.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız