Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1C pafta İmar Hatları Düzenlemeleri ve Tescilli Binaların Plana İşlenmesine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarih ve 151 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2018 tarih 1630 sayılı kararı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.01.2019 tarih 8517 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 04.03.2019 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.
 

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız