Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C2A pafta 169 nolu imar adasının güneyinde planlanan trafo alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 01.07.2015 tarih ve 167 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.09.2015 tarih ve 1640 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 10.11.2015 Salı gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız