Bursa İli Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi Söğütpınar Yerleşim Yeri H22A09D2A, H22A09D2B paftalar 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Gemlik Belediye Meclisi’ nin 07.11.2016 tarih ve 324 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.11.2016 tarih ve 2506 sayılı kararı ile onaylanmış ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nun 09.06.2017 tarih 7019 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 28.07.2017 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız