Bursa İli, Gemlik İlçesi Yeni Mahalle 971 ada 3 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 17.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.01.2017 tarih 188 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 28.02.2017 salı gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız