Bursa İli Gemlik İlçesi Yeni Mahalle Gemlik Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı H22A09A1C Pafta, 956, 957 Adalar ve Çevresine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 06.02.2017 tarih ve 46 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2017 tarih ve 541 sayılı kararı ile onaylanmış ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nun 05.07.2017 tarih 7160 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 28.07.2017 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız