Bursa İli, Gemlik İlçesi Yeniköy Mahallesi H22A14A-4B-4D-4C-3D paftalarda Yeniköy (Gemlik) Uygulama İmar Planı ve Köyiçi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Gemlik Belediye Meclisi’nin 04.07.2018 tarih ve 181 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.10.2018 tarih 2407 sayılı kararı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.09.2019 tarih 9089 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 30.10.2019 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız