Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Yeniköy Uygulama İmar Planı; Askı İtirazı ve Köyiçi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı; Gemlik Belediye Meclisi’nin 06.07.2020 tarih ve 90 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.10.2020 tarih 1582 sayılı kararı ile onaylanıp, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 29.07.2021 tarih 10607 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 23.08.2021 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 23.08.2021-21.09.2021 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız