Bursa İli, Gemlik Osmaniye Mahallesi H22A09B4A pafta 1100 ada 1, 11 parseller ve 1095 ada 8 parsel doğusu Park Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 05.10.2016 tarih ve 196 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.11.2016 tarih 2313 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 20.12.2016 salı gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız